ALL न्युज मराठी / हिंदी सिनेमा राजकारण टेक्नॉलॉजी गुन्हेगारी शिक्षण क्रीडा इव्हेंट सर्व प्रकारच्या जाहिराती संस्कृती
कोव्हीड-19 संदर्भात माहिती
July 14, 2020 • santosh sangvekar • न्युज

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल

 

हडपसर-मुंढवा कार्यालय कोव्हीड-19 संदर्भात माहिती

महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष (०२०-२५५०६८०० /१/२/३)

नायडू रुग्णालय पुणे (०२०-२५५०६३००)

ससून रुग्णालय पुणे (०२०-२६१२८०००)

राष्ट्रीय कॉल सेंटर (९१-११-२३९७८०४६)

राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष (०२० -२६१२७३९४)

टोल फ्री हेल्प लाईन क्र. – १०४

कोव्हीड अॅम्बुलंस – १०८

कोव्हीड मयत अॅम्बुलंस – (०२०-२४५०३२११/१२)

कोव्हीड व्यतिरिक्त मयत अॅम्बुलंस – (१०१)

गर्भवती महिलांसाठी अॅम्बुलंस-

१)कमला नेहरू रुग्णालय पुणे- (०२०-२५५०८५००/८६०९)

२)सोनवणे रुग्णालय स्वारगेट पुणे- (०२०-२५५०६१०८)

 

पुणे महानगरपालिका अंतर्गत कोव्हिड सेंटर सेल (CCC)

१)सणस ग्राउंड, टिळक रोड(कसबा-विश्रामबाग वाडा क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०८०००)

२)रक्षकनगर स्टेडीयम, नगर रोड (नगररोड-वडगावशेरी क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०९१००)

३)खेडेकर हॉस्पिटल, औंध(औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०७१००)

४)सिंहगड कॉलेज (A विंग), वडगाव ब्रु. (सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२४६०६३००)

५) सिंहगड कॉलेज (B विंग), वडगाव ब्रु. (सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२४६०६३००)

६) सिंहगड कॉलेज (C विंग), वडगाव ब्रु. (सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२४६०६३००)

७) सिंहगड कॉलेज (रायगड), वडगाव ब्रु. (सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२४६०६३००)

८) सिंहगड कॉलेज (पन्हाळा), वडगाव ब्रु. (सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२४६०६३००)

९)निकमार-अल्टीमा,बालेवाडी (औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०७१००)

१०)निकमार-मिलेनियम बॉय,बालेवाडी (औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०७१००)

११) निकमार-मिलेनियम गर्ल्स,बालेवाडी(औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०७१००)

१२)सिंहगड कॉलेज हॉस्टेल, कोंढवा ब्रु(कोंढवा-येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०८८००)

१३)बालेवाडी फेज-१,बालेवाडी(कोथरूड-बावधन क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०१६००)

१४)ट्रिनीटी कॉलेज, बोपदेव घाट(कोंढवा-येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०८८००)

 १५) बालेवाडी फेज-२,बालेवाडी(कोथरूड-बावधन क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०१६००)

 १६)निकमार-सिल्वर जुबली, (औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०७१००)

१७)संत ज्ञानेश्वर हॉस्टेल,येरवडा(येरवडा-कळसधानोरी क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०९१००)

१८)COEP,शिवाजीनगर(शिवाजीनगर-घोलेरस्ता क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०१५००)

पुणे महानगरपालिका

कै.रामचंद्र बनकर इंग्लिश मिडीयम स्कूल, गोंधळेनगर