ALL न्युज मराठी / हिंदी सिनेमा राजकारण टेक्नॉलॉजी गुन्हेगारी शिक्षण क्रीडा इव्हेंट सर्व प्रकारच्या जाहिराती संस्कृती
जर तुमच्या पाल्याला मराठी शाळेत घातले तर हे सगळे पैसे वाचतील
June 14, 2020 • santosh sangvekar • न्युज

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल 

 

🔥🔥आम्ही चूक केली तुम्ही करू नका🔥🔥

 

*इंटरनॅशनल शाळांची नर्सरीची फी आहे ₹ ६९,०००/-* असा प्रत्येक वर्षाच्या फीचा तक्ता त्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर दिलेला आहे.

*इतर छुपे खर्च वगैरे मिळून शाळेची वार्षिक फी होते ₹ १,००,०००/-*

*प्रत्येक इयत्तेची फी साधारण तेवढीच* आहे.

शाळा दरवर्षी किमान दहा टक्के फीवाढ करते असे गृहीत धरले तर इयत्ता दहावीपर्यंत ही फी ₹ ३,१३,८४२/- (तीन लाख) जाते.

*नर्सरीपासून दहावी पर्यंत तुम्ही एकूण ₹ २४,५२,२७१/- (चोवीस लाख) शाळेला दान करता.*

आता *हेच पैसे मासिक स्वरूपात बँकेत रिकरींग डिपाॅझिट स्वरूपात एकेका वर्षासाठी गुंतवले आणि वर्षाकाठी मिळालेल्या रकमेला पुन्हा पुन्हा डिपाॅझिट मध्ये गुंतवले तर तुम्हाला तुमचा पाल्य दहावी होईपर्यंत एकूण रक्कम मिळते ₹ ३९,३४,२११/- म्हणजेच एकोणचाळीस लाख रुपये*

म्हणजेच तुमचा पाल्य *दहावी होईपर्यंत तुम्ही तुमचे जवळपास एकोणचाळीस लाखाचे नुकसान* करून घेता. व इंग्रजी माध्यमाचा यशाचा रिझल्ट दहा टक्क्या पेक्षा कमी आहे . तुलनेन मराठी माध्यमाचा यशाचा रिझल्ट आजतागायत ऐंशी ते नव्वद टक्यापर्यंत आहे . उलट इंग्रजी माध्यमाच्या दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी पुन्हा नवीन खर्चासाठी तयार राहावे लागत .

तुम्ही *जर तुमच्या पाल्याला मराठी शाळेत घातले तर हे सगळे पैसे वाचतील आणि तेच उच्च शिक्षणासाठी वापरता येतील किंवा त्याला व्यवसायासाठी उपयोगी पडतील*

 

बघा विचार करा!

 

*माझी शाळा !*

*मराठी शाळा !*

*लवकर घाला, खर्चाला आळा !*

 

*मराठी शाळा आपण टिकविल्या पाहिजेत* 

*जगाला हेवा वाटेल असा महाराष्ट्र घडवण्यासाठी योगदान द्या. 👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆