ALL न्युज मराठी / हिंदी सिनेमा राजकारण टेक्नॉलॉजी गुन्हेगारी शिक्षण क्रीडा इव्हेंट सर्व प्रकारच्या जाहिराती संस्कृती
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांनी दि. ३० जून पर्यंत महानगरपालिका अधिनस्त सर्व कार्यालयामधील नागरिक, ठेकेदार व इतर यांना प्रवेश निषिद्ध केला आहे
June 23, 2020 • santosh sangvekar • न्युज

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल 

मा. महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका

 

Pune अितीय & Unique

 

महोदय,

 

मुरलीधर मोहोळ महापौर, पुणे.

 

दिनांक २२ । ०६। २०२०

 

बांस.

 

विषयः कोरोना' विषाणू COVID-19 प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून महानगरपालिका कार्यालयांतील प्रवेशाबाबत

 

संदर्भ मा. श्रावण हर्डीकर, महापालिका आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र. प्रशा/१/कावि/११६९/२०२० दि.२०/६/२०२० चे पत्र

 

"कोरोना विषाणू COVID-19 विषाणूचा वाढत्या प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने संदर्भाकिंत पत्रान्वये मा. श्रावण हर्डीकर, महापालिका आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांनी दि. ३० जून पर्यंत महानगरपालिका अधिनस्त सर्व कार्यालयामधील नागरिक, ठेकेदार व इतर यांना प्रवेश निषिद्ध केला आहे. तसेच मा. सभासदांसोबत एकावेळी फक्त १च नागरिक असावा, अशा उपाययोजना अंमलात आणल्या आहेत. तसेच महानगरपालिका

 

सेवा/कामकाजासंबंधी मा. सभासदांच्या सूचना, प्रस्ताव अथवा निवेदन असल्यास दुरध्वनी/भ्रमणध्वनी, ई-मेल व व्हाट्सअपचा जास्तीत जास्त वापर करणेबाबतही सूचना दिलेल्या आहेत.

 

पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात देखील कोरोना' विषाणू COVID-19 विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव, रुग्णसंख्येत होत असेली वाढ तसेच महानगरपालिका कार्यालयातील कर्तव्यावरील कर्मचारी/अधिकारी तसेच माननीय सभासद देखील कोरोनाबाधित होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

 

तरी, कृपया पुणे महानगरपालिकेमध्ये देखील अशा उपाययोजनांचा अवलंब करणेबाबत आपलेमार्फत योग्य ते आदेश व्हावेत, ही विनंती.